Användningsområde för DOC360

Klicka på önskat användningsområde för att se 360° demo

Överlåtelsebesiktning

Till de praktiska åtgärderna hör en okulärbesiktning. Det vill säga en kontroll av alla synliga ytor i huset baserat på besiktningsmannens erfarenhet, men utan några fysiska ingrepp. Besiktningsmannen för under tiden protokoll över sina observationer och noterar om en yta inte kan besiktas av olika orsaker. Han eller hon kan även föreslå fördjupade undersökningar om det finns omständigheter som inte kan klarläggas med en vanlig besiktning.

Att använda 360 bilder ger din dig som besiktningsman en konkurrensfördel och dina kunder får en bild dokumentation de enkelt kan förstå och ha nytta av.

Se 360 exempel Bygge

Byggnadsledning

Dokumentera dina milestones enkelt och tydligt mot din kund och underentreprenörer. Det gör att alla kan planera med bästa möjliga förutsättningarna. Använd bild dokumentation som en dokumentation för ert utförda arbete och ha en kraftfull bevisning om en granskning skulle ske. En bild säger mer än tusen ord. En 360° bild visar hela din omgivning.

Se 360 exempel Bygge

Skadedokumentering

Visa hela skadeplatsen som den såg ut vid skadetillfället. Doc360 ger en bättre, mer genomarbetad dokumentation som visar skadeplatsen även efter att återställande har skett.

Se 360 exempel Bygge

Interaktiv 360° presentation

Vad är DOC360

Att med en kamera och stativ, tre tagna bilder gör du 360° högupplösta bilder på bara några sekunder.
360° bild systemet DOC360 gör jobbet bättre.

Dokumentera med 360° bilder. Gör din dokumentation tydlig och enkel att förstå. Bilder säger mer än tusen ord och en 360° kommunicerar som du vore på plats.

 • Brottsplats dokumentering

  Används av Svensk polis sedan 2013

 • Byggnadsledning

  Byggbolag använder DOC360 för att försäkra sig om god dokumentation för både kunden och underentreprenören.

 • Skadereglering

  DOC360 används av besiktningsmän i Sverige sedan 2015

 • Brandutredning

  DOC360 används för att dokumentera en brandhärad plats.

Client Client Client

Referenser från kunder

Vad tycker andra om DOC360?

Nyheter och events

Nyheter från DOC360

Kom i kontakt med oss